?

Log in

No account? Create an account
Paskutinis įrašas - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Paskutinis įrašas [Jan. 17th, 2012|06:52 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Šis tinklaraštis tikrai nebebus pildomas visiems matomais įrašais
(dėl kitų - matysiu).

Turėjote pastebėti, kad faktiškai tai nutiko anksčiau, nei buvo paskelbtas pranešimas. 

Ačiū skaitytojams ir draugams, kurie buvo kartu ilgai ir maloniai. Autorius su pastebėjimais apie save, kitus, ratus, batus, kirvius, malkas, namus, laukus, miškus, politiką, visuomenę, teisę, žmogaus teises ir tuos, kur aplink vieni persikėlė štai čia: 


https://plus.google.com/u/0/105862367634975137377/posts

O straipsniai ir rimtesnė medžiaga bus čia: http://akivarai.gugis.lt

Maumaz taria ate.

P.S. It was good but now it's gone (c) Tim Rice
linkReply

Comments:
[User Picture]From: gedas
2012-01-17 05:35 pm (UTC)
o atvedžiau gi kažkada už rankos. ką darysi, užauga vaikai.
už tai kad pabėgi - sunervinsiu: ar ten su tom sąskaitom faktūrom HS viskas gerai?

o šiaip - ate, ir ačiū už malonią kompaniją :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2012-01-17 05:39 pm (UTC)
Taip, atvedei, ačiū :) Čia ne užaugimo, o labiau išsibarstymo ir turbūt kaip tik susiprastinimo reikalas.

Dėl HS sąskaitų kol kas blogai. Esmi kaltas, tvarkysiu vos prišokęs.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gedas
2012-01-17 05:41 pm (UTC)
nedega iš esmės, gal tik iki Hukono reiktų susitvarkyt ir naują sutartį pasirašyt - kitaip prizų-knygų neišeis paimt.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ashtroka
2012-01-17 05:36 pm (UTC)
Su tuo ir sveikinu :)

(niekaip neatprantu komentuoti LJ profiliu)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2012-01-17 05:40 pm (UTC)
Ačiū. Aš irgi neatprasiu. Patinka man jis, kaip ir tas padaras :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pa_radize
2012-01-17 05:48 pm (UTC)
Na va, dar vienas :)
gaila, kad išsilaksto liaudis. dar labiau erzina, kai visus reikia sugaudyt :) Va Ashtrokos įrašus vis dar pašte skaitau, nes eit į WP neįprantu. Tamstą G+ matau, tai dar nieko :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maliboo
2012-01-17 06:44 pm (UTC)
Gudbai. LT LJ taip niekada ir netapo kultiniu reikalu.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-01-17 07:09 pm (UTC)
Gaila. Bent jau retransliacija, kad ir be komentarų čia, būtų...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2012-01-17 07:32 pm (UTC)
Tų rimtųjų.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
2012-01-17 07:11 pm (UTC)
Ate
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: anaiptol
2012-01-17 07:24 pm (UTC)
galima bus užtat susitikus sužinoti ką nors naujo, na, ten, naujas vaikas, nauja mašina, naujas darbas...:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: anaiptol
2012-01-17 07:27 pm (UTC)
aišku, su sąlyga, kad flūdas g+ (ką tik žvilgtelėjau) ir toliau eis pro šalį:D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krakadyla0
2012-01-18 08:29 am (UTC)
nu ir mauk į tą savo kvailą gūglį
(Reply) (Thread)