?

Log in

No account? Create an account
Santariškės - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Santariškės [Dec. 21st, 2011|10:37 pm]
Maumaz
[Tags|, , , ]

Pirmą kartą teko su vaiku ten apsilankyti. Gal kai kas iš patirties pravers. Turėjau šeimos gydytojos siuntimą (jeigu neturi ir ne su greitąja - tik būtinoji pagalba ir tik mokamos paslaugos). Tačiau matyt ne visai supratau savo gydytoją, nes nuvaręs į pediatrijos centro priėmimo skyrių (dėmesio, prie jų yra normalios mokamos aikštelės, galima važiuoti artyn) pasakiau, kad mums reikia rentgeno nuotraukos. Tada mane nusiuntė į rentgeną, iš rentgeno persiuntė atgal, tada skyrius nusiuntė mane į kitoje gatvės pusėje esančią vaikų polikliniką, o iš ten mane atsiuntė atgal į pediatrijos centro priėmimo skyrių - tiesa, atsiprašę, kad anie nesuprato, ko aš noriu. Palaksčiau su vaikiu ant rankų per lauką. Taigi, patekom į tiesiog procesinamų eilę. Vienas iš nemaloniausių jausmų - įžengti į tą skyrių ir užuosti žiaurų peregarą. Matyt, kažkokie "tėvai" buvo su juo atsilankę. Tada beveik dvi valandas prasėdėjome laukdami tarp ligoniukų (kaip gerai, kad buvo tapšniukas - tai ir kamuoliuką ridenom, ir paukščiukus iš narvų laisvinom). Bet įdomiausia prasidėjo, kai mus pakvietė į apžiūros kabinetą. Ateina seselė, paprašo pasimatuoti temperatūrą. Dingsta 15 min. Po to vėl pasirodo. Tada kita seselė - ko nors kito, pvz., pulsą pamatuoti. Ir taip ten išbuvome gal valandą, kol pasirodė gydytoja: maloni, vikri, greitai paklausė, apžiūrėjo, padarė nuotrauką, priėmė sprendimus... Bet tas laukimo keistumas prieš tai...

Ir - dabar turbūt svarbiausia žinia kitiems - dėmesio, ligoninių gydytojai tokiais atvejais kai išduoda receptus kompens vaistams jie yra nekompensuojami. O kompensacijos vaikams paprastai didelės, t.y. antibiotikai, kurių mums reikėjo be kompensacijos 55 Lt, su - 5,60 Lt. Faktiškai reikėtų vėl grįžti pas šeimos gydytoją, kuri, aišku, dirbtų tik ryt, o reikalas skubus ir rimtas.

Ir dar -labai naudinga pasidaryti tyrimų fotokopijas ir nešiotis telefone. Gali parodyti daktarams neturėdamas "ligos istorijos".

Beje, TAI prasiskverbė ir į ligonines: "2-a palata norėtų RCB*uko". Uuuuu, net nupurtė, kai išgirdau...

CRB - kraujo testo pavadinimas.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: nemunas
2011-12-22 05:41 am (UTC)
Buvau Santariškėse su dukra prieš mėnesį. Gyva eilė. Laukti po 1 - 3 valandas. 7 seselės, kurios ten viską greitai sutvarko ir 1 arba 2 gydytojai.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lonaja
2011-12-22 06:42 am (UTC)
aga, čia ne tik vaikams ir ne tik Santariškėse. man pačiai teko laukti 2 valandas, kol priėmė, kai buvau apsinuodijus. dar ilgiau pasėdėjus ir ..arba pasveikus arba numirus būč, o dar jei su vaikais taip, tai iš vis košmaras:/
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sielojramu
2011-12-22 03:16 pm (UTC)
kazkaip keistai, kad kompensacijos neduoda.. Net jei po visko pristatytum kvitus i ligoniu kasas?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: magyla
2011-12-23 06:51 pm (UTC)
Taip pamenu tą niūrų laukimą... Nežinau, kai mes gulėjom prieš metus ligoninėj (Santariškėse) - išleidžiant išrašė vaistus tai jie buvo 100 procentų kompensuojami :)

O kas su tuo CRB taip nupurtė? ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sizike
2011-12-28 08:05 pm (UTC)
Mes su Ugnium laukėm du kartus tą pačią dieną - vieną kartą po pusantros valandos pasidavėm ir parvažiavom namo nesulaukę jokios apžiūros, manėm, kad susitvarkysim patys. Grįžę namo supratom, kad patys nesusitvarkysim ir važiavom antrą kartą. Laukėm dvi valandas ir čia jau po "skambučio-susitarimo priimti greičiau". Priėmus irgi dar laukėm, kol gydytojos ir seselės dings nežinia kur ir vėl atsiras, paskui jau numuš temperatūrą ir tada paguldys į ligoninę. Bet kai jau paguldė į ligoninę, tai viskas buvo liuks :)

O kai aš dabar su akmenim į Lazynus atvažiavau su greitąja, pralaukiau pusantros valandos pas chirurgą eilėj, visą laiką sienas ramstydama su vienintele mintim, kad noriu ropot keturiom iš skausmo. Bet vėlgi, kai jau apžiūrėjo chirurgas, tai viskas tada greitai, o į ligoninę paguldžius išvis super liuks :)

Taigi darau išvadą, kad tiesiog priimamasis labai daug norinčių apsižiūrėti turi :) Žinau, kad į Santariškių vaikų priimamąjį kasdien po 90-100 vaikų atvažiuoja. Ne taip ir paprasta, kai apžiūros kambarių tik 4 ar tai 5
(Reply) (Thread)