?

Log in

No account? Create an account
Meistro kronikos - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Meistro kronikos [Nov. 26th, 2011|10:50 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Pamenate, kažkada guodžiausi, kaip man nutiko su akumuliatoriniais gręžtuvais? Mat turėjau vieną - SKILL, jo korpusas perlūžo, kai netyčiom numečiau, pirkau antrą, paprasčiausią Kinpow ir pan. Tai va, Skillą atidaviau taisyti. Ir jį pataisė - maždaug už tą kainą, kuri buvo perkant jį su "nuolaida". Ir dabar turiu du akumuliatorinius gręžtuvus. Kad jūs žinotumėt, kaip tai patogu! Viename - grąžtas, kitame - sukimo galvutė. Darbas ne tai, kad dviem rankomis, bet be to užknisančio nuolatinio kaitaliojimo - įdėk grąžtą, išimk, įdėk sukimo galvą - išimk. Taigi, tikrai nėra to blogo... Kokia proga atsiminiau? Ogi pakilę vėjai kažkaip ėmė barškinti mano pavėsinės stogą, tad teko stogų plokštes prisukti papildomai. Tai vat kai toks oras, tikrai norisi dirbti kuo greičiau.

Ir dar apie darbus. Štai čia žemiau matote itališką šviestuvą, ir dar pakankamai brangų. Kabo jis pas mus jau kokie penkeri metai. Ir kas pora metų aš keikių jį ir jo gamintojus paskutiniais žodžiais. Kaip matote iš nuotraukos, laidas ir laikiklis yra tas pats. Ir tas laidas mėgsta imti ir nutrūkti. Būna labai smagu - paspaudi šviesos mygtuką, garsas pokšt, blykst, išlekia saugikliai, šviestuvas pakimba ant vieno laido. Kodėl jis nudega - nesuprantu, nes toje vietoje, kur nudega nėra jokio kontakto ar sujungimo. Ten tiesiog laidas užsispaudžia tokiu spaustuku, kad atliktų virvės funkciją. Suremontuoti ir pakabinti reikia valandos - nes detalės ir viskas padaryta žiauriai nepatogiai. Ir vienas to nepadarysi - būtinai reikia dviejų žmonių. Taigi, kai pirksite sau šviestuvus, pagalvokite ne tik apie tai, ar jie gražiai atrodys, bet ir apie tai, kokia jų konstrukcija.P.S. Smagiausias dalykas naujoje "Triumfo arkoje" - Gerulaičio istoriniai komentarai.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: gedas
2011-11-26 08:52 pm (UTC)
Nors neturiu namo, bet akumuliatorinius gręžtuvus irgi turiu du. Ir "fiskars" kirvį, beje, jau.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nemunas
2011-11-28 08:17 am (UTC)
yra pirkti plonų troselių. pakabink šviestuvą ant troselių, laidus kiek atpalaidavęs palik šalia.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-12-23 07:24 pm (UTC)
Taip, Gerulaičio komentarai įdomūs, bet patys daininyyykai šįmet... Intelektu ir laikysena tenoriškas Rojus, nepadainuojantys du perbrendę rokeriai, žalutėlė Voitechovskaja. Gaila, kad kitąmet Tarkos [kaip Jūs rašot] tikriausiai nebebus. O galėtų padaryt pakankamai pigiai: leisti studentus, iki gruodžio mėn. be orkestro, su akompanimentu arba minusu. Mielai žiūrėtų įvairių muzmokyklų mokiniai ir šiaip liaudis.
Perskaičiau visus Jūsų atsiliepimus apie TA, gaila, kad neįtraukti iš pirmosios. Malonu, kad Liudą Mikalauską vertinate panašiai kaip aš. Jis tikrai daugiau negu dainininkas: labai imlus, įvairiapusiško emocinio intelekto. Kaip dainuoja Musorgskio "Mirties dainas ir šokius" ar komiškąją Rosinio "Miei rampolli femminini"... 12 02 26 turėtų Trakuose skaityti ištraukas iš "Pragaro" ir dainuoti "velniavos programą". Buvau jos premjeroj Zyplių dvare, patiko besąlygiškai.
(Reply) (Thread)