?

Log in

No account? Create an account
Winter is here - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Winter is here [Nov. 15th, 2011|11:05 am]
Maumaz
[Tags|, , , ]

Ar yra turinčių visą (ar bent antrą knygą) iš Song of Ice and Fire. Kablys įsmigo giliai :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dzejus
2011-11-15 09:22 am (UTC)
tik pdf
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-11-15 09:27 am (UTC)
Geriau negu nieko! O tai ką, viską turi? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dzejus
2011-11-15 09:31 am (UTC)
99% tikras, kad taip. tik viskas namie :) vakare pažiūrėsiu
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2011-11-15 10:51 am (UTC)
Softą telefonui pasiūlyt?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-11-15 10:52 am (UTC)
Jo, kai kelionėse ir kitur per daug pasitiki telefonu, visada prisimeni dar vieną labai svarbų dalyką: čiukčia nupirko šaldytuvą ir rozetę, bet va elektros tundroje nėra. Popierinė knyga vež! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2011-11-15 10:56 am (UTC)
Wezh, kol nereik bandyt tų malkų suštabeliuot:)
Skaityk elektroninę knygą, išsaugok medį!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gedas
2011-11-15 09:27 am (UTC)
turiu rusiškai bet kažkur dėžėse
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nezinomas
2011-11-15 10:46 am (UTC)
turiu viską, net ir 3 'song of ice and fire' priešistorės knygas, fb2 formatu
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: klaustux
2011-11-15 10:57 am (UTC)
Justai, gal tau prie progos įrašyt 60gb knygų? ;) užteks ilgam
(Reply) (Thread)
From: kashkas2
2011-11-15 07:10 pm (UTC)
turiu 5 knygas pdf'ais, ir audiobook'ais. Klausau/skaitau dabar antra - todel labai labai suprantu kad norisi :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-12-03 02:29 pm (UTC)
Angliškai? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: kashkas2
2011-12-03 08:42 pm (UTC)
Taip
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-12-03 08:43 pm (UTC)
Tada noriu :) Gali atsiųsti? z.justinas[]gmail.com? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: kashkas2
2011-12-03 08:45 pm (UTC)
pdf'us ar audiobookus?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-12-03 08:45 pm (UTC)
PDFus, audiobukai turbūt didelis kaip reikiant?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: kashkas2
2011-12-03 08:50 pm (UTC)
Issiunciau pdf'us suarchyvuotus, 17 mb gavosi, jei nepraeis, pasiusiu po viena.
Audiobookais viena knyga apie 1.2 gb.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-12-03 09:01 pm (UTC)
O, audiobookus tada kažkaip kitaips reiks sugalvoti, kaip nusičiupti. Be nešiojamo nieko nebus.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krakadyla0
2011-11-16 01:27 pm (UTC)
kaip tik vienintelę antrąją ir turiu, ruskai. :D Normalią knygą t.y., o ne pdf ar pan. anatemą.
(Reply) (Thread)