?

Log in

No account? Create an account
Nuomonė. Pone Juozai Šalkauskai, gal jau užteks? - DELFI Žinios - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nuomonė. Pone Juozai Šalkauskai, gal jau užteks? - DELFI Žinios [Nov. 9th, 2011|06:26 am]
Maumaz
[Tags|, ]

Prieš pora savaičių norėjau parašyti kažką panašaus. Jeigu mūsų dienraščiai ritasi žemyn, reikia ieškoti alternatyvios informacijos šaltinių - ta pati interneto žiniasklaida. Arba jeigu negalima nulipti nuo popieriaus, iš tiesų, kruopščiau atrinkti publikacijas, o ne skaityti bet kokį šlamštą, kurį kas nors pateikia kaip "dienos aktualiją". Aš dabar galvoju, o Šalkauskas perskaitė apie Valatkos pagrobimą?

Nuomonė. Pone Juozai Šalkauskai, gal jau užteks? - DELFI Žinios - http://pilietis.delfi.lt/voxpopuli/nuomone-pone-juozai-salkauskai-gal-jau-uzteks.d?id=51495823

Ir dar - http://www.alfa.lt/straipsnis/12925169/Po.policijos.iskvietimo.Meizelyte.uzsitrauke.etikos.sargu.nemalone=2011-11-08_16-13/

Keista, "Lietuvos rytas" kažkodėl neįvertino tokio gero ir aktualaus pokšto...
linkReply

Comments:
[User Picture]From: indraja_rrt
2011-11-09 06:29 am (UTC)
Tai kad tikrai jau daugybę metų taip :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
2011-11-09 09:14 am (UTC)
Jo, Šalkausko balsas geras, bet spaudos apžvalgos tūrinys - tai jėtau-jėtau. Dėl to jau kurį laiką rytais klausom spaudos apžvalgą per ŽiniuR
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: saulegraza
2011-11-09 09:14 am (UTC)
O man Šalkauskas patinka. Labai gaila, kad jį iš "Labo ryto" išmetė. Naujieji apžvalgininkai cituoja tuos pačius straipsnius, tik kalba pasibaisėtina, neperskaito. O ir šiaip "neturi veido".
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kiaulia
2011-11-09 01:15 pm (UTC)
Kad jau pradeda apžvalgininkai landžioti ir po internetus. Va, "Labas rytas" ir iš iPado šį tą paskaito. Tiesa, bent jau Guodai tai kol kas sudėtinga užduotis - labai jau stringa. Bet atrodo moderniai, tas tiesa.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: anaiptol
2011-11-09 07:33 pm (UTC)
ne, nu būna žmonių, kuriems patinka Čekuolis. kodėl ne Šalkauskas... toks gudraus dieduko tipas...

mane tai purto.

apskritai rasti LT tiesioginiam eteryje dirbantį ir suprantantį, ką jame dirba, žmogų - išimtis. jie paklausia klausimo, neklauso atsakymo, tada pasako iš anksto sugalvotą repliką... nesvarbu, kad ji netinka.

pfui. neprofesionalai užknisa. LR ne išimtis, o isteriškumu bendraujant pranoksta bet kokį komercinį radiją.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: saulegraza
2011-11-10 12:45 pm (UTC)
Aha, man patinka Čekuolis :) Ir dar Kelmickaitė! :)
(Reply) (Parent) (Thread)