?

Log in

No account? Create an account
Welcome to China 2 - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Welcome to China 2 [Nov. 7th, 2011|05:29 pm]
Maumaz
[Tags|, ]

Užsisakinėti maistą, kai nekalbi vietos kalba ir visa tarptautine kompanija - labai juokinga. Tuomet ir paišoma, ir pasitelkiami garsiniai efektai (Kud-ku-dak!), ir vis tiek nebūtinai atneša tai, ko tikiesi. Aš bedžiau beveik aklai, tai neatnešė iš viso, bet kadangi kolegos ant apvalaus stalo prisisakė visko, paaiškėjo, kad gal gerai, kad taip buvo, nes vis tiek visko nesuvalgėme.

Tie, kas mano, kad Valdovų rūmai - blogai, nebuvo Mingų dinastijos kapavietės muziejuje. Ten tai viskas iškasta, permūryta, grubiai tariant - "užasfaltuota", padėtos replikos ir pristatoma kaip "Požeminiai rūmai". Patikėkite, galima daug, daug blogiau. Ir dar tai saugoma UNESCO. Labai keista vieta, galbūt jeigu būtume buvę su gidu, būtų kitaip. Teks pasiskaityti.

Kad ir koks būtų "banalus" objektas Didžioji kinų siena, man ji paliko didelį įspūdį. Čia jums ne kelios piramidės, ir gal net ne Roma ar Atėnai. Čia toks mega darbas, kad...
linkReply

Comments:
[User Picture]From: starlin_elvea
2011-11-07 08:06 pm (UTC)
Geriausia taktika yra pažiūrėt, ką valgo prie gretimo stalo, parodyt pirštu ir sakyt "šitą" :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: angellake
2011-11-08 09:01 am (UTC)
man patiko posakis "mega darbas" :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: gerasirdis
2011-11-09 09:33 pm (UTC)

Audiovizualiniai menai

>Tuomet ir paišoma, ir pasitelkiami garsiniai efektai
Aha, tik atsargiai su garsiniais efektais- kulturiniai skirtumai gali smogti i tarpuaki :-).

Va Lietuvoj antis sako kre kre, o varle- kva kva. Anglijoj antis sako kva kva, o varle sako ribbit :-).

Kinijoj kulturiniai skirtumai :-).
(Reply) (Thread)