?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Smėlio dėžių generolai [Feb. 12th, 2011|02:41 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Skaitau aš tą Užkalnio ir Rokiškio karą su kalbainiais, kartais norisi kikenti, kartais - sukioti pirštą prie smilkinio, kartais - tiesiog giliai atsidusti. Taip lietuviškai, rūpintojėliškai, su išraiška: "ech jūs, taigi ir taip čia viskas aišku..." Mano kuklia nuomone, iš visų ta tema parašytų tekstų tikrai vertas dėmesio yra šis. O daugelyje kitų žmonės paprasčiausiai nesupranta, kad yra bendrinė kalba, yra šnekamoji, kad kalbos ir kalbotyros mokslai yra lygiai tiek pat dinamiški, kaip ir bet kurie kiti, ir tai, kas buvo parašyta 1901 m. nebūtinai bus taip pat 2011 m. Mat viena situacija, kai kuriama bendrinė kalba, kita situacija - kai bendrinę kalbą bandoma išsaugoti. Dauguma rašiusių, panašu, net nelabai nori suprasti, kad kalba - tai velniškai sudėtingas mokslas su savo dėsniais, kurių atradimu užsiima kalbininkai. Taip pat juokinga, kai dauguma strėlių nukreipiamos prieš VLKK nuosaikiuosius, t.y. - Smetonienę (kuri pasisakė net ir dėl lotyniško pagrindo abėcėlės raidžių įtraukimą į lietuvišką raidyną!), kai tikrasis jų oponentas ateis iš patriošinių sluoksnių. Tačiau vienai iš pagrindinių "kovotojų" tezių, kad kalbos vartotojas yra uber alles kalboje taip pat nepritariu - tiksliau, darau labai aiškią skirtį tarp kalbos kaip žmonių bendravimo instrumento, ir kalbos kaip visuomeninio - mokslinio instituto. Kaip tą institutą vystyti - jau turėtų būti visuomenės susitarimo reikalas. Seniai seniai teko skaityti, kad Maskvos - Leningrado bomžai išsiverčia su 300 žodžių. Dar galima atsiminti ir Eločką iš "Dvylikos kėdžių", jeigu, žinoma, skaitėte. Ar ir juos priimsime kaip lygiaverčius kalbos formuotojus?

Vienintelis dalykas, kuriam šioje "kovoje" visiškai pritariu - tai Valstybinės kalbos inspekcijos naikinimas. Mano manymu, kalbėti ir rašyti taisyklingai yra tiesiog asmeninio prestižo reikalas. Man labai bus sunku pakeisti įspūdį apie žmogų, jeigu matysiu, kad jis rašo "imtymus" arba pirma deda tarpą, o po to - kablelį. Idiotizmas yra baudos redakcijoms, baudos leidėjams ir baudos aktoriams ir... baudos dėl dvikalbių maršruto lentelių.

Bet tegul būnas tas "didžiųjų kalbos klaidų sąrašas" (rekomendacinis), tegul būna VLKK, terminų bankas, visokie komiški naujadarai kaip "programišius" (beje, anksčiau jis rėžė ausį, dabar jau beveik įpratau, kaip ir prie "riedlentės", kažkada pakeitusios "skeitbordą"). Ir tegul būna nosinės, taisyklės ir jų išimtys - viena iš teorijų, kodėl lietuviams taip lengvai sekasi mokytis užsienio kalbas sako, kad taip yra dėl to, kad mūsų pačių kalba yra labai sudėtinga. O kai susidorojame su sudėtinga užduotimi, kitos tampa lengvesnės.

P.S. O juk buvau sau pažadėjęs į šitą sandcasten kämpfen nesivelti, o rašyti knygų apžvalgas.
linkReply

Comments:
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
[User Picture]From: senis_albinas
2011-02-12 12:48 pm (UTC)
Postas genealus:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-12 01:00 pm (UTC)
Studijuojate geniologiją? ;)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: ezhux
2011-02-12 12:59 pm (UTC)
labai gražiai surašei.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-12 12:59 pm (UTC)
Merci :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: Evelina Bondar
2011-02-12 01:05 pm (UTC)
ne „didysis sąrašas“, o „didžiosios klaidos“ ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-12 01:06 pm (UTC)
Tuoj sutaisysiu :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ginaite
2011-02-12 01:23 pm (UTC)
Klausimas kaip teisininkui.
Bet juk yra valstybinės kalbos įstatymas. Kaip reaguot į jo pažeidimus? Nekreipt dėmesio, tegul?
Ar nereikia tokio įstatymo?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-12 01:27 pm (UTC)
Tai žinoma, kad rimta reforma negalėtų pradėti ir baigtis vien VKI panaikinimu. Reikia naujo visuomeninio konsensuso dėl kalbos, atitinkamai turėtų keistis ir įstatymai, taip pat ir privalomų bei rekomendacinių normų santykis.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2011-02-12 01:42 pm (UTC)
Et, matosi, kad duoną valgai ne iš tų raštų, kur kalba reguliuojama.
Yra ta problema su kalbos įsivaizdavimu beigi ideologiškai "pakaustytais" žmonėmis, reguliuojančiais kalbą, ir dar manančiais, kad jie vieninteliai žino teisingai. Man šiek tiek apmaudu matyt, kaip Rokiškis visa tą "revoliuciją" įžemina neadekvačiais argumentais, ir tuo pat ją kiek diskredituoja.
Prisižiūrėjęs aš tų raštų iš Inspekcijos, kur grasinamasi baudomis ir reikalaujama "imtis priemonių". Jie tikri, su parašais ir institucijų logotipais. Dažnai smulkmeniški ir priekabūs, tokie mokytojiški ir patronizuojantys, tarsi per diktanto taisymą.Kartais gali net pagalvoti, jog "pažeidimai" daromi tyčia, o ne dėl techninių klaidų, pvz. kai spaustuvėj "nušoka fontai".
Man klaikiausia reguliavimo pasekmė - apsidraudėliškoji kalbos redaktorių dėliojamų kabučių invazija į tekstus. Tokie celofano maišeliai ant žodžių. Brr.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rokiskis
2011-02-12 02:31 pm (UTC)
O čia kokiais neadekvačiais argumentais aš įžeminu, leiskit paklaust? :D

Beje, http://mergaite.popo.lt/2011/02/12/kalbainiu-melo-kojos-trumpos/
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: laiqua_lasse
2011-02-12 02:25 pm (UTC)
"Mano manymu, kalbėti ir rašyti taisyklingai yra tiesiog asmeninio prestižo reikalas."

Šiuo atveju, bijau, kad esi mažumos atstovas. Ir va būtent nuo šitokio suvokimo diegimo turėtų prasidėti bet kokia kalbos reforma.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ifigenija
2011-02-12 07:36 pm (UTC)
tame ir esme, kad viskas prasideda nuo vaikystes, kokios vertybes puoselejamos seimoje, mokykloje ir pan.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: arbusis
2011-02-12 03:27 pm (UTC)
o dėl žodžio "programišius" skaitei savo bičiulio mono laišką visuomenei?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-12 03:30 pm (UTC)
Berods, kad ne. Priminsi? :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: lyja
2011-02-12 04:51 pm (UTC)
gerai surašyta :)

bet tai gal ne VLKK, o VKI naikint? ir palikt tą komisiją rekomendacinio pobūdžio

na, o dėl maištininkų, tai ką... мощь, власть
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lyja
2011-02-12 05:03 pm (UTC)
kažkaip man su VLKK ir VKI susišvietė :D
atsiprašau :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nauticalis
2011-02-12 07:43 pm (UTC)
Pamenu, Smetonienė pasakojo viename interviu, kaip siūlė panaikinti visas nosines šaknyje bąla, šąla, sąla..., žąsis, ąsotis, ąžuolas ir pan. Kalbininkams neleido “visuomenė“ - pasipylė protestai.

Dabar šitas internetinis “karas“ su kalbininkais, matyt, toks ir liks kaip aura stiklinėje, nes ana “visuomenė“ paprasčiausiai apie jį nežino. Ir gal irgi gerai...

O jau kalbos apie žiaurius kalbos redaktorius tai man iš viso juoką kelia. Bet čia man. :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-12 08:31 pm (UTC)
Lengviausia rasti tokį priešą, kuris net nežino juo esąs :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: anaiptol
2011-02-12 07:58 pm (UTC)
koks tu neatsparus:D
aš tiek nuolat matau visų sričių egzpertų, kad su kiekvienu diskutuoti - tai tik laiką gaišti...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nauticalis
2011-02-12 08:20 pm (UTC)
Bendratis po kad - mūsų kalbą pražudys! :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
From: (Anonymous)
2011-02-12 08:33 pm (UTC)
keista, dar nesutikau kalbos norminimo kritiko, kuris iš tiesų jaustų kalbą. Tokio būtų įdomu paklausyti. Nes dabar rėkia vieni neišmanėliai. Juos paskaitai, ir matai, kad tai tik kalbinio nevalyvumo dangstymas. Ir koks aršus! Tipinis fundamentalizmas. Jei kalbos mokslai vystosi ir plėtojasi, tai šitie žino tik vieną tiesą, ir už ją gatavi gerkles perkąst.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sizike
2011-02-13 08:53 pm (UTC)
Na mane tai kalbos komisija erzina savo stagnacija. Skambinu va neseniai ir sakau, yra toks terminas, bet lietuviško atitikmens nerandu, ar galiu naudoti terminą užsienio kalba kursyvu? Sako: "Oi ne ne, ką jūs, negalima, reikia sugalvoti." Na ir galvoja rateliu susėdusios kalbos specialistės, kurios akyse neregėjo ir niekad negirdėjo apie sritį, kurios terminą turi sugalvoti. Na ir sugalvoja terminą, kuris bet kuriam normaliam žmogui visai ne taip suprantamas, kaip turėtų būt iš tiesų :(
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-14 07:08 am (UTC)
sveiki,
atsiprašau už klausimą ne vietoj, nei laiku, nei į temą, bet neradau *greitai* kur kitaip paklausti (pati internetiškai beraščiškai; ir apskritai šic įrašas man ypatingas, nes pirmas...).
"Nothing less than genuine democracy will carry the day." - B.O.
- kaip suprast?

.7
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-14 09:39 am (UTC)
Ką reiškia - kaip suprasti? Mano supratimu, frazė reiškia - "Tik tikra demokratija yra išeitis".
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) Expand
From: gervazijus
2011-02-16 09:16 am (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-16 09:49 am (UTC)
Stipru :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-27 02:59 pm (UTC)

Maumazui

Šiaip pastabėlė - Smetonienė niekada nesiūlė raidyno keisti. Vadovaujatės, kolega, gandais.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-02-27 05:18 pm (UTC)

Re: Maumazui

Pageidautumėte mokslinio tyrimo?
(Reply) (Parent) (Thread)
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>