?

Log in

No account? Create an account
Tarpusavio reklamos savaitė - Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Tarpusavio reklamos savaitė [Jan. 4th, 2011|09:48 pm]
Maumaz
[Tags|, ]

Rokiškis ir toliau siautėja. Na, tebūnie :)

Iš principo, reklamuočiau visą savo friendjuostę, tiesa, šiuo metu joje atsirado daugoka srauto rusų kalba, nes pastarieji itin aktyvūs. Bet jeigu jau tiksliau:

Iš klasikos:
http://vklase.livejournal.com - Aurelijaus Katkevičiaus tinklaraštis, taip pat jis - Mokytojas, Redaktorius, Renesanso asmenybė ir šiaip geras žmogus :)
http://ryst1966.livejournal.com - žurnalistas Rytas Staselis. Ir, tiesą sakant, ne šiaip žurnalistas, o turbūt vienas įžvalgiausių Lietuvos žurnalistų. Juolab - labai gerai rašantis, kai neskuba ir nedaro korektūros klaidų :D
http://gedas.livejournal.com - istorikas, publicistas ir rašytojas Gediminas Kulikauskas, atnešantis istorijai gyvybę.

Iš visur apie viską:

http://www.ltsr.lt - nelabai dažnai pildomas, bet paprastai vertingais įrašais, griežtai subjektyvus, bet labai įdomus tinklaraštis.
http://www.grumlinas.lt - vienas iš tų bepročių sriautingo domkrato blogerių, kuris rašo apie viską. Ir nežiūrint to, kad kokia 1/3 medžiagos dažnai kiek erzina, galima rasti labai daug ką įdomaus. Pagaliau, gi senas citroenininkas!
http://rokiskis.popo.lt - visiška bloginimo klinika, visų dalykų ekspertas, žinantis, kodėl sukasi Žemė aplink Saulę ir kaip tai susiję su vėžio dažnumu šiuolaikiniame gyvenime ir ar dėl to kaltas Kubilius. Vėlgi, skaitant reikia apsišarvuoti kantrybe ir, jeigu nori vertinti rimtai, domėtis pačiam. Arba tiesiog skaitinėti.
http://anaiptol.livejournal.com - nežinau, kiek šiame tinklaraštyje įrašų uždarytų (kitaip tariant, reikia tapti draugu), bet atvirieji dažnai labai gražūs, su nuotraukomis ir apie gamtą. Smagu pasivaikščioti kartu :)
http://versmes.livejournal.com - kompiuterinio žaidimų meno knebinėtojas, gan netikėtas požiūris, kantrybės reikia, nes daug youtube'o.
http://uzkalnis.popo.lt - iš esmės tai reklama "po blatu", kai blatininkui jos net nereikia. Užkalnis gali nervinti, ir dažnai tai daro, bet šiaip yra talentingas ir pastabus žmogus.
http://racas.lt - Artūro Račo megablogas (ne tiek dėl turinio, kiek dėl batalijų komentaruose). Labai smagu palyginti 3 žurnalistus: Aurelijų Katkevičių, Andrių Užkalnį ir Artūrą Račą. Paletė tokia, kad raibsta akys.
http://rita_vaiva.livejournal.com - labai aštraus liežuvio moteriškė. Nors rašo rusiškai, lietuviškai supranta puikiai. Ir šiaip, žmogus dirbantis tokį darbą, už kurį galima tik gerbti.
http://konstanta-42.livejournal.com - vienas iš retų mokslo populiarinimo blogų. Vien jau dėl to autoriui didžiausia pagarba!
http://maliboo.livejournal.com - deja, žavusis "minčių ekspresas" pastaruoju metu kiek apmiręs, bet vis tiek vertas dėmesio.
http://dg.lapas.info - Donato Glodenio puslapiai. Man labiausiai įdomūs, kad rimtai nagrinėja Lietuvos partizanų klausimus.
http://sig_tyr.livejournal.com - spėju, kad nesutartume su šiuo žmogum dėl pažiūrų, bet tinklaraščio turinys labai įdomus (istorija, simboliai, heraldika)
http://talamore_j.livejournal.com - be galo gražios gamtos nuotraukos. Retos, bet užtat dar vertingesnės!


Kaip matote, turbūt nieko naujo nepasakiau. Reikės atskiro puslapio angliškiems ir rusiškiems. Bet... kol kas tingiu. Tad - atsiprašau.

Ir - taip - esu beviltiškai prisirišęs prie LJ, kadangi draugjuostė yra be galo patogus dalykas, o prie visokių googlereaderių taip ir nepriprantu :(
linkReply

Comments:
[User Picture]From: gedas
2011-01-04 08:31 pm (UTC)
>Ir - taip - esu beviltiškai prisirišęs prie LJ, kadangi draugjuostė yra be galo patogus dalykas, o prie visokių googlereaderių taip ir nepriprantu :(<

Vat tataigi, begalė puikių autorių arba taip ir neatėjo į lj arba tepabuvo čia prabėgom, o prie googlereaderio taip ir nepripratau... o gal ir gerai.

O iniciatyva nebloga - daug gerų autorių suradau jos pagalba, nors savais dalintis nemėgstu, gobšus esmi.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: laiqua_lasse
2011-01-04 09:08 pm (UTC)
Ačiū už pareklamavimą ir įvertinimą :) Tiesa, nuorodą įdėjai į vieną paskutinių mano įrašų, o ne tiesiai į blogo pagrindinį puslapį - gal pataisyti galėtum?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2011-01-04 10:33 pm (UTC)
O, D.Glodenio puslapis palieka tikrai labai rimtą įspūdį. Kelia didelę pagarbą, kai žmogus turi nuomonę, turi neginčijamąjį argumentą "o jie mano senelį...", ir tuo pačiu stengiasi viską pateikti pasvertai.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ashtroka
2011-01-05 05:01 am (UTC)
O aš skaitau du: LJ friendjuostę ir Google Reader - nereikia lakstyti po norimus blogus (plius, prisidėjus visokių naujienų šaltinių, reikalingų mano darbui).
Google readery įtrauktas tik vklase - kad dalinčiausi su kitais.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: grumlinas1
2011-01-05 06:43 am (UTC)
Nu ačiū už paminėjimą, ale katra 1/3 iš mano domkrato patį erzina? Bo galim nutobulinti iki ištobulinimo ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-01-05 11:39 am (UTC)
Nekreipk dėmesio. Juk tik mane erzina, kitiems gal tai ir patinka ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: grumlinas1
2011-01-05 11:45 am (UTC)
:)
Ale vistiek indomu, bo kai pats nelabai komentuoji, tai pulso nejaučiu
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rita_vaiva
2011-01-05 03:00 pm (UTC)
:) kiba reiks į CV įsirašyt: "labai aštraus liežuvio moteriškė", mažu suveiktų? :)
Jeigu rimčiau: drūčiai dėkui.
Dėl rašymo rusiškai: kad neišeina kitaip, o varyt save iš proto rašant du variantus... bandžiau kažkada. Nepatiko. Pernelyg skirtingai rašau lietuviškai ir rusiškai.
O tokie darbai, mano giliu įsitikinimu, renkasi žmones patys. Nesu mačius nė vieno, kuris dirbtų tokioj ar panašioj srity tik dėl pinigų ir/arba tik už pinigus. Visi biskį trenkti, vienaip ar kitaip.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: anaiptol
2011-01-05 07:59 pm (UTC)
...tai berods aš tavęs iš draugų neišmečiau (nieko kol kas dar neišmečiau per visą laiką), kodėl nežinai?:D
(oi, reik greit bėgti kokią gražią nuotrauką įkelti, ar ką:)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2011-01-05 08:08 pm (UTC)
Tai aš gi ir rašau, kad neišmetei :) Kitaip gi nežinočiau apie uždarus įrašus ;)
(Reply) (Parent) (Thread)