?

Log in

No account? Create an account
Neigimai - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Neigimai [Dec. 21st, 2010|01:58 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Pirmiausia - noriu padėkoti delfi.lt žurnalistei Eglei Samoškaitei. Malonu, kai pokalbio užrašus atsiunčia, kai turi galimybę juos patikslinti, ir kai juos paskelbia neiškraipant. Pavyzdžiui, kažkada buvau nustebęs dėl BNS, kai man sakė, kad atsiųs paskaityti tekstą, bet taisyti galimybės nebus. Nesuprantau, kodėl jie daro taip, o ne kitaip.

Galbūt kam nors gali kilti klausimas, kodėl gi nedetalizavau dėl tų "tankų", kodėl nieko apie savitarpio sutartis, apie ultimatumus ir panašiai. Ogi dėl to, kad nematau tikslo - nesitikiu nuomones pakeisti tų, kurie jau turi, juolab J.Veselkos ar A.Paleckio. Ir dar dėl to, kad tankas - tai simbolis. Svetimos valstybės tankai prie valstybės įstaigų šiaip sau neatsiranda.

Dėl neigimų (ko nespėjau įdėti į tąjį pasisakymą): mano manymu, šie nusikaltimai turi būti inkriminuojami išimtiniais atvejais. Ir tikrai labai rimtais, ir tikrai labai negražiais. Kaip jau matėte anksčiau, aš abejoju ir jo taikymu P. Stankero straipsnio atveju (dėl individualios atsakomybės). Kiek mažiau abejočiau, pvz., dėl pokaris.info, kur tai daroma daug sistematiškiau. Ir tai, manau, veiksmas turėtų būti nukreiptas pirmiausia prieš patį resursą. Baudžiamoji teisė nekeičia žmonių, kad ir kaip mes to norėtume (arba tada bent jau vykime į Skandinaviją), o dar, neduok Die, sukurtų naujus kankinius, kurie gimdo naujus sekėjus. Man rodos, kad tokia bausmė, kaip buvo taikyta Herostratui (nors ir ji nepavyko!), būtų efektyvesnė.

P.S. Taip, man irgi kartais norėtųsi pasišvaistyti 170(2). Bet tada atsimenu vklases pasakymą apie tris sekundes. Pamąstau gal ilgėliau, paspaudžiu unfriend (ar panašų pasirinkimą), ir einu daryti ko nors gero. Kaip sako bernardinai.lt - "Užuot keikę tamsą, uždekime žvakę" (nemaišyti su kaimyno tvartu).
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2010-12-21 08:14 pm (UTC)

170 II, BK & K

Kaip kaip nebaudziauninkui reik paaiskinimo: ar 170 II kaip nors siejas su neigimais? O kalbant bendriau apie free speech, Lietuvoje man labai truksta visos JAV tiesiog verdancios diskusijos del free speech ribojanciu, ypac abstrakciausiu, BK normu konstitucingumo. - T.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2010-12-21 09:13 pm (UTC)
visuomenė baudžianti savo narius už viešus pasisakymus, kokie jie bebūtų, ne tik išduoda savo intelektualinį silpnumą, bet ir kenčia nuo trumparegystės, nes mano, kad prevenciškai ribodama praeities ir dabarties įvykių interpretacijas, apsidraudžia nuo galimų ateities grėsmių. Politinės katastrofos, kurios mūsų dar tik laukia, nebus susijusios su nacionalizmu, rasizmu, homofobija ar panašiais reiškiniais, kurių daigus ir likučius taip uoliai šiuo metu mėginama reguliuoti. Dabarties įstatymai nenumato ir iš principo negali numatyti naujų prievartos ir smurto formų, todėl šitoks praeities šmėklų gainiojimas atrodo komiškas. Visuotinai puolami kažkokie holokaustu abejojantys marazmatikai... Arba rėksniai, kuriems nepatinka gėjai... Juokinga. Negi jūs manote, kad rimta politinė galia gali atsidurti tokių radikalų rankose? Gražuliai, stankeriai, murzos ir kita panaši fauna traukia ir patrauks tik pavienius, jokios įtakos neturinčius asocialus. Reikia būti naiviam, kad juose matytum grėsmę valstybės saugumui. O jei grėsmės nėra, kokia prasmė bausti?
(Reply) (Thread)