?

Log in

No account? Create an account
Bus piketas prie Baltarusijos ambasados. 13 val. - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Bus piketas prie Baltarusijos ambasados. 13 val. [Dec. 20th, 2010|09:28 am]
Maumaz
[Tags|, ]

Nors, mano manymu, piketas (mažiausiai) turėtų vykti prie Prezidentūros. Dėl visiems puikiai žinomų priežasčių.

Rokiškis rašo:

http://rokiskis-popo.livejournal.com/59401.html

us piketas prie Baltarusijos ambasados
rokiskis_popo
December 20th, 3:48
Informacija iš Twitter, FB ir blogo komentarų, atėjusi po to, kai Lukašenkos režimas žiauriai susidorojo su žmonėmis, protestavusiais prieš rinkimų rezultatų klastojimą.

Gruodžio 20 dieną, 13:00 prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, Mindaugo g. 13, baltarusių opozicija ir jos palaikytojai organizuoja piketą – nedidelį protesto susirinkimą, kuriam papildomi leidimai nereikalingi. Kviečia visus norinčius ir galinčius prisijungti, piketas vyks kaip tik tuo metu, kad daugelis į jį galėtų nueiti pietų pertraukos metu.

20 снежня, 13:00. каля беларуская амбасада ў Вільні. адрас: Mindaugo g., 13. зараз я падрыхтую добрую абвестку і распаўсюджу па кам’юніці.

Pagal kol kas nepatvirtintus pranešimus, protestų metu šimtai žmonių suimta, 4 žuvę, dešimtys sužeistų, taip pat milicijos suimti ir išvežti nežinoma kryptimi visi opoziciniai kandidatai į prezidento postą. Visi jie taip pat buvo ir sumušti, du iš jų milicija išsivežė tiesiai iš ligoninės. Taip pat sumušta nemažai žurnalistų, keli opozicinių leidinių žurnalistai suimti. Rinkimų metu Baltarusijoje buvo blokuojamos galimybės naudotis interneto komunikacijos galimybėmis.

Tikslus protestuose dalyvavusių žmonių skaičius nežinomas, spėjama, kad buvo ne mažiau, kaip 10 tūkstančių, pagal kai kuriuos vertinimus – 30-40 tūkstančių žmonių ar net daugiau.

Pagal Baltarusijos valdžios skelbiamas priešrinkimines apklausas, už Aleksandrą Lukašenką esą turėjo nubalsuoti virš 70 procentų rinkėjų, dalyvavimas rinkimuose esą viršijo 90 procentų. Protestai kilo dėl pastebėto masinio rinkimų klastojimo.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: indraja_rrt
2010-12-20 09:02 am (UTC)
Apie žuvusius tuose tekstuose, kuriuos skaičiau, nebuvo.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rokiskis
2010-12-20 03:50 pm (UTC)
Apie žuvusius ėjo pranešimai Tviteryje - kitur iki šiol filtruojama, dalis baltarusiškų puslapių užblokuota, kelių redaktoriai suimti. Tad kaip ten yra, kiek suimtų, kiek sužeistų, kiek žuvusių - iki šiol nelabai aišku.

BTW, šiandien suimti ir primušti opoziciniai kandidatai pasmerkė opozicinį mitingą.
(Reply) (Parent) (Thread)