?

Log in

No account? Create an account
Apie apgailėtiną RZECZPOSPOLITA "atmazkę" - Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apie apgailėtiną RZECZPOSPOLITA "atmazkę" [Nov. 5th, 2010|09:54 am]
Maumaz
[Tags|, , , , , ]

Vienas iš geriausių Lietuvos žurnalistų Rytas Staselis bendrame įtemptame Lenkijos - Lietuvos santykių fone buvo paprašytas pačių lenkų parašyti savo nuomonę _elitiniam_ Lenkijos dienraščiui. Parašė. Suderino. Tačiau leidinio redaktoriai ėmė ir išmetė vieną svarbiausių pastraipų, kur lenkų pretenzijos dėl PKN Orlen parodomos kaip aikštingas išsidirbinėjimas. Ir pasiteisino po to, kai autorius tai pastebėjo - "per ilga".

Visą istoriją skaitykite http://ryst1966.livejournal.com/121954.html (ir atitinkamai tame įraše bus nuoroda).

Ir dabar kažkaip prisimenu vieną viktoriną, kur man patarė netikrinti dalyvių istorinių - literatūrinių žinių su klausimu, kas gi iš lietuvių dainių parašė eilutes: "Ateina griausmas iš Rytų, tai - lenkas, išgama tautų" :D O juk tik taip galima suprasti stereotipų absurdą, ir tuo pačiu - jų gelmę.

Beje, kaip ne kartą sakiau, esu už leidimą lietuviškuose pasuose rašyti originalo rašmenimis lotynų abėcėle, tai idiotiškas draudimas. Aš esu prieš dirbtinį žmonių, norinčių save laikyti lenkais, lituanizavimą, tai niekada neišspręsdavo problemų. Aš esu už žemės grąžinimo sprendimą, nes tai - šlykštu ir apgailėtina, nors tai yra ne nacionalizmo apraiška, o elementari bjauri korupcija.

Bet pasirinkti metodai puikiai rodo, kad 1922 m. žaizdas gydysimės dar ilgai. Ir čia tikrai yra kas dėl kikeno ir kikens trindami rankas.
linkReply