?

Log in

No account? Create an account
V. Mitė apie Holokaustą - Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

V. Mitė apie Holokaustą [Dec. 17th, 2009|02:26 pm]
Maumaz
[Tags|]

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vmite-zydu-zudynes-lietuvoje-kiaulides-ir-holokaustas.d?id=26953213
linkReply

Comments:
[User Picture]From: indraja_rrt
2009-12-17 01:17 pm (UTC)
O Ignalinoje šalia vasaros estrados, kurioje vyksta pramoginiai renginiai, stovi nepramoginės nuotaikos medinė skulptūra be užrašo. Už kokio šimtmetrio yra žydų žudynių vietą nurodantis ženklas: jei kiltų mintis palypėti nuo to ženklo į mišką, atsidurtum kaip tik prie estrados (ir skulptūros). :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-12-17 01:21 pm (UTC)
Mane žmonos tėviškėje irgi visada kamuoja viena dilema: yra žydų žudynių kapai (kadangi ten buvo žvyrduobė), o šalia tokie puikūs smėlėti šlaitai kur vaikai mėgsta šokinėti. Vis juos ten nuvežam padūkti, pašokinėti nuo šlaitų. Ne ant kapų, žinoma, šokinėjama, tik greta. Bet vis tiek kažkaip nejauku.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zeppelinus
2009-12-17 01:40 pm (UTC)

Nepatiko.


Tegul ir per užpakalines duris, bet vis vien bandoma įbrukti mums kolektyvinės kaltės jausmą. Ir tam Mitė nesibodi panaudoti tokius ne ypač krentančius į akis sofizmus.

Jeigu analogiškas teksto konstravimo būdas būtų panaudotas rašant apie pvz. žydus, Rusijos pilietinį karą ir dabartinės kartos kolektyvines kaltes - autorius automatiškai susilauktu kaltinimų antisemitizmu ir tas pats Mitė baisiausiai piktintusi.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: grippen
2009-12-17 02:27 pm (UTC)

Re: Nepatiko.

Aš tai sakyčiau kad sofizmai kaip tik krenta į akis. Jau vien ko vertas šis minties šuolis: nuo "vykstant Holokaustui, Lietuva buvo okupuota, o ir pati žydų naikinimo idėja gimė ne Lietuvoje, bet fašistinės Vokietijos vadovų galvose" iki "sunaikinome ištisą žydų tautinę mažumą". Čia jau nekalbant apie tai kad paskaičiavus atidžiau "ištisa" virsta trim ketvirčiais. Bet tai čia nieko naujo, tai jau seniai išsamiai aprašyta J. Mikelinsko knygoje "Kada Kodėl taps Todėl?: Holokaustas be politikos ir komercijos"
Žymiai įdomesnis ir makabriškesnis pasirodė Mitės bandymas lietuviams primesti kaltę ir sovietų piktadarybes: "Kas galėtų atsakyti į klausimą, kodėl kiaulidės buvo pastatytos būtent šioje vietoje? Jos išdygo tarybiniais laikais, bet vis dėlto Lietuvoje ir nemanau, jog koks nors Maskvos CK pareigūnas nurodė kolūkio pirmininkui būtent toje vietoje statyti kiaulides."
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zeppelinus
2009-12-17 02:44 pm (UTC)

Re:Aš tai sakyčiau kad sofizmai kaip tik krenta į akis


Matai, Grippenai, tokių akylų, kaip pats, tarp dabartinių aukštųjų mokyklų absolventų - mažuma.

O daugelis net su žiūronais nesupras - kurioje teksto vietoje juos išdūrė...:(
(Reply) (Parent) (Thread)
From: shwarnas
2009-12-17 03:06 pm (UTC)
Negyvai užkniso šitas knaisiojimasis ir kaltų ieškojimas. Čia kažkoks mazochizmas ar suinteresuotų pusių lipimas ant istorijos, norint dabar išgauti naudos (materialinės ar moralines)? Kas buvo, pražuvo. Tai yra istorija ir tai praėjo. Mes gyvenam šiandien, ir esam niekuo dėti. Juk tų įvykių dalyviai 99% yra mirę. Visus mojuojančius kaltinimais galime be sąžinės graužimo pasiųsti išsiplauti galvą. Gal jau laikas padėti tašką?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-12-17 04:46 pm (UTC)
Atrodo, jis neatsakė į savo užduotą klausimą.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: madama_volpe
2009-12-17 08:07 pm (UTC)
1. Aš vis laukiau, kad autorius atsakys į savo paties užduotą klausimą. Vietoj atsakymo radau daug būdu varijuota klausimą.
2. Pirma teksto dalis neturi daug bendra su antra.
3. O prasmė? Palaistyti kaltės jausmą?
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-12-21 07:40 am (UTC)
Tingiu kartotis: http://zeppelinus.livejournal.com/22064.html?view=393776#t393776
(Reply) (Thread)