?

Log in

No account? Create an account
Spameriai visgi turi keisto žavesio :D - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Spameriai visgi turi keisto žavesio :D [Nov. 13th, 2009|01:07 pm]
Maumaz
[Tags|]

Sveiki brangus vieną.

Tai gera rašyti jums šiandien, nors mes ne žinoma, taip pat susitiko tarpusavyje
prieš. Tiesa, kad šis laiškas gali ateiti pas jus, kaip siurprizas. Nepaisant to, aš
nuolankiai prašau jus man duoti naudos abejonių ir girdi mane.

Mano vardas ponia Isadora Thomas iš Bahreino. Esu vedęs Mr.Adam Tomas, kuris dirbo
su mūsų ambasada Benino Respublika (Kotonu) per 9 metus, kol jis mirė. Mums buvo
ištekėjusi už 12 metų, be vaiko. Jis mirė po trumpos ligos, truko tik keturias
dienas.
Po jo mirties aš nusprendžiau negali tuoktis dar kartą dėl mano religinių
įsitikinimų. Kai mano vyras vėlai buvo gyvas jis deponuojamas JAV suma $ 11.8M
(vienuolika million eight hundred thousand JAV dolerių) su Kotonu bankas. Šiuo metu
šios lėšos yra dar iš Kotonu banko globa. Neseniai mano daktaras man pasakė, kad aš
ne truks ateinančius aštuonerius mėnesius dėl vėžio ligos.

Atsižvelgdama žinoma mano sąlyga aš nusprendžiau duoti šio fondo į organizacijos ar
geras žmogus, kad bus panaudoti šiuos pinigus, kaip aš einu į nurodymą čia.
Noriu organizacija ar geras žmogus, kad bus naudoti šią fondus, kurie padėtų
našlaičiams, našlėms ir kitų žmonių, kuriems reikia finansinės paramos. Naudojant
dalis šių pinigų statyti bendrovių ir nustatyti įmones, kurios sudarys galimybes
įsidarbinti bedarbių gyventojų. L priėmė šį sprendimą, nes aš neturiu jokių vaikų,
kurie paveldės tai pinigų. Be to, mano vyro giminės yra pagonys, ir tai buvo jų
noras matyti mano vyras miręs, kad paveldėti jo turto, nes mes neturime sūnų. Šie
žmonės, todėl nėra vertos šio palikimo. Tai kodėl aš priimdamas šį sprendimą.

Man nereikia telefono ryšio, nes šiuo atžvilgiu mano blogos sveikatos, nes mano vyro
giminės buvimas yra aplink mane visada. Aš nenoriu jų žinoti apie šią saugumo
sumetimais plėtra.
Kai tik gausiu jūsų atsakymo duosiu jums susisiekti su Kotonu banko, kur šis fondas
yra deponuojamas. Aš taip pat išduoda leidimo rašyti į banką bus įrodyti, kad jūs
šiuo gavėjas pinigai. Aš taip pat noriu, kad jūs visada pakelti man malda.

Bet jūsų atsakymo delsimas gali duoti man kambarį ieškoti kitos geros asmuo tam
pačiam tikslui. Prašome užtikrinti, kad jūs man bus atitinkamai veikti kaip aš
pareiškiau herein.Please i will like you to contact me back karto daugiau
informacijos yra per mano pašto adresas: isadora.thomas@live.com

Tikėdamiesi gauti atsakymą greitu
Pagarbiai
Ponia Isadora Thomas

Paštas: isadora.thomas@live.com
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
2009-11-13 12:24 pm (UTC)
Madonna irgi išsivertė per google translate, tai Maskvoje pasisveikino su publika: “Sveiki, mano gerbiami ventiliatoriai!“ - ir dar daugiau teksto “tokioje dvasioje“...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: e_griseus
2009-11-13 03:33 pm (UTC)
nesikabinėk prie vertimo smulkmenų, man svarbu, kad pinigas gausiu; gaila nerašo kokia valiuta.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: kashkas2
2009-11-13 04:41 pm (UTC)
parasykit atsakyma irgi lietuviskai :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rokiskis
2009-11-14 03:53 pm (UTC)
Na, būkim tikslūs: čia skameriai, o ne spameriai :-)
(Reply) (Thread)