?

Log in

No account? Create an account
Nesuprantu - Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nesuprantu [Jun. 1st, 2009|10:18 am]
Maumaz
[Tags|, ]

Na, ir ko jie prie senuko pristojo dėl to balsavimo? Iš pradžių sensacija - Adamkus balsavo už Butkevičių, vaje! Bet tai - jo teisė, aš irgi galiu kalbėti, kad balsuosiu už konservus, o paskui įmesti už TT. Čia mano _asmeninis_ reikalas. Ir Adamkus, ir aš - mes esame piliečiai balsavimo srityje vienodomis teisėmis. Dabar prikibo - pasiaiškink, kodėl balsavai už Butkevičių?! A. Račas ne per seniausiai už tai Adamkų taip išmaudė, atskleisdamas jo visą pasaulėžiūrą ir t.t. (Pociūnas, LEO, teisėjai, etc.) Dabar Adamkus aiškina - galvojau apie antrą turą, norėjau gero žmogaus jame (beje, aš irgi panašiai galvojau, tik man tai kaip tik buvo argumentacija už DB - kad nebūtų antro turo). Garantuoju, dauguma nepatikės, ir senuką apšauks melagiu ir visokiu kitokiu. Ir čia jau neįtikinsite, kad tai - žurnalistų misija dabar jį lodyti. Nes tos žinios jau nieko nepakeis. Nepatinka, kad žmonės turėjo moralinį autoritetą kaip jį suprato? Tai anksčiau reikėjo demaskavimai užsiimti - pagrindų buvo kalnai.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: mmm_blem
2009-06-01 07:30 am (UTC)
oi netgi taip. nezinojau, kad issirutuliojo net iki tokio lygio. ner pagarbos ant musu krasto :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: gedas
2009-06-01 07:42 am (UTC)
na bet ir kad tu pats - tas nuolatinis kartojimas (neduokdie kas pamirš), jog Adamkus - senukas...
Lengva ironija, aišku, bet visi (ok, ne visi, kai kam ir anksčiau gali tekti grįžti į žemę) būsim senukais.

Šaunuolis Adamkus, mano nuomonė apie jį, pamačius už ką balsavo, nežymiai pagerėjo..;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-06-01 07:44 am (UTC)
Visi būsim. Ir labai nenorėčiau, kad prie manęs, senuko, kabinėtųsi hienos. Ot. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gedas
2009-06-01 07:47 am (UTC)
aga, senukui apsigint sunku, lazdele mojuoja, o hienos strikinėja aplink, tik grybšt, tik grybšt, kol kraują visai nuleis...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-06-01 07:49 am (UTC)
Aha, hienos mėgsta lengvą kąsnį. Kai auka nei joms pavojinga, nei vargti daug reikia.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sizike
2009-06-01 07:45 am (UTC)
aš tai nesuprantu, kodėl tų, kurie tyčia bandė įžiūrėti ir įžiūrėjo už ką balsavo Adamkus beigi tai viešai paplatino kitų žiniai nepatraukia atsakomybėn... juk net į balsavimo būdelę neleidžia eiti šeimos nariams kartu atseit balsavimo slaptumas...o čia :/
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-06-01 07:48 am (UTC)
Todėl, kad tai vyko jau po rinkimų. O ATPK kalba apie rinkimų/referendumo metu.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-06-01 08:03 am (UTC)
Aš irgi nesupratau, kodėl Prunskienės “kniagynios“ medalis, atkeliavęs diplomatiniu (!) paštu buvo taip viešai išdarkytas “ant parodos“. Spėk, ar dėl to kas nors buvo nubaustas?...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-06-01 08:05 am (UTC)
Todėl, kad vargu ar galima tokius dalykus siųsti diplomatiniu paštu.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-06-01 08:09 am (UTC)
Būtent! Tuomet turėjo būti nubaustas priėmęs ir pasiuntęs paštu, nekalbant jau apie viešinusį.

Jei jau apsiimta atlikti pašto funkcijas (laikant gavėję oficialiu valstybės asmeniu, o ne privačiu, ir reikalą ne privačiu, o valstybiniu), tai diplomatinis ar ne, bet yra gi ir pasaulinė pašto konvencija dėl konfidencialumo, ir yra kažkaip padorumas elementarusis, kad į svetimus laiškus ir siuntas nosies nekišti.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: kasparas.net
2009-06-01 08:19 am (UTC)
Čia teoriškai neleidžiama. O reportažuose labai gerai buvo matyti, kaip VT išeina iš vienos kabinos su žmona ir sūnumi.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-06-01 08:07 am (UTC)
Tų, kurie rėkia dabar dėl šito pasirinkimo, reikia prieš tai tiesiog paklausti, ar kartais ne už Grybauskaitę patys balsavo. Jei taip, tuomet - vienas atvejis, kai Tu, tarkime, motyvuoji savo pasirinkimą, o kitas rėkiančiojo - nes tai yra diagnozė “kas ne už mus, tas prieš mus“.

Šiaip jau, juokingiau būtų buvę, jei Adamkus būtų užbraukęs už Tomaševskį (“nes taip Božena liepė!“) arba už Graužinienę, kad po jo neliktų prezidento institucijos. :)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-06-01 11:33 am (UTC)

Tadas

Na, ne siaip gi senukas, o pareigas vis dar einantis Prezidentas. Jei jis ir kitus sprendimus taip priiminejo, tai tikrai nelinksma. Manau, tiesiog privalu sia tema panarstyt.

Patiko Girniaus ir Spurgos komentarai po pranesimu sia tema alfa.lt.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-06-01 11:36 am (UTC)

Re: Tadas

Tadai, po velnių! Jis NIEKO blogo ar neteisėto nepadarė, balsuodamas už Butkevičių. Tad prie ko čia kiti sprendimai? Ką čia narstyti?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-06-01 11:53 am (UTC)

Tadas

Ar as sakau, kad jis ka bloga padare? Nesakau. Nerima (man) kelia tik jo sprendimo (ne tik sito) priemimo procesas, kuri jis pats nupasakojo.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2009-06-01 12:08 pm (UTC)

Re: Tadas

Jei ir kitus sprendimus?
Pvz., juk 1944 m. jie galbūt irgi tikėjosi, kad bus "antras turas"?
Bet vis vien kažko blogo neįžiūriu :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yshtabi
2009-06-01 02:49 pm (UTC)

Re: Tadas

aš išvis čia nieko dėmesio verto neįžiūriu, eterio tarša ir tiek.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sielojramu
2009-06-01 02:38 pm (UTC)
o tamsta peremes dali hienu zargono ;)
(Reply) (Thread)
From: nuolaida
2009-06-01 04:53 pm (UTC)
Esmė tokia, kad jis visą antrą kadenciją sėdėjo po padu Brazauskui ir darė tai, ką jis norėjo. Labai nesinorėjo tuo tikėti, nors faktiniai darbai tai rodė. Jei tiki, kad Kirkilas ar Butkevičius tapo pirmininkais dėl to, jog yra kiečiausi partijoje... Jei tiki, kad Zuokas neturi nieko bendro su Brazausku... tiki ir pasakomis :) AMB iki šiol valdo. O šis balsavimas akivaizdžiai parodė, kad Adamkus balsavo už AMB.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: anaiptol
2009-06-02 07:03 pm (UTC)
aš tai manau, kad jį valdo senovinės Meksikos dvasios:}
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: e_griseus
2009-06-01 06:18 pm (UTC)
Negi jūsų nepribloškė Prezidento naivumas ir bejėgiškumas, kai jis viešai pripažino, kad juo kas tai manipuliuoja net balsuojant: ėsą jį suklaidino dėl antrojo turo? O kur dar kvailoka šypsena su pasididžiavimu pasakojant kaip išmintingai neperlenkė biuletenio, kad visi matytų už ką jis balsuoja. Net ir nenorėdamas patikėjau, kad tai daugiau ištikimybės kam tai demonstravimas.
(Reply) (Thread)