?

Log in

No account? Create an account
Gelbėkit, litovcai užpuolė - Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Gelbėkit, litovcai užpuolė [May. 30th, 2009|07:03 pm]
Maumaz
[Tags|, ]

Rusijos ambasadoriui gruzinui, pasirodo, kelia problemų, kad 80 proc. Lietuvoje gyvenančių rusų Lietuvą laiko savo Tėvyne. Turbūt tai - baisios asimiliacijos pasekmės, kultūrinis genocidas, pribaltų fašizmo pergalė ir t.t. Baisu.

Citata: "Įžangos žodį taręs V. Čchikvadzė tėvynainiams nurodė ir kitus prioritetus. Jis pasmerkė norą „virti savo sultyse“ ir siūlė neatsiriboti nuo Rusijos, bet atvirkščiai, neišvykstant iš Lietuvos veikti išvien su Rusijoje gyvenančiais savo tautiečiais. Tai, pasak ambasadoriaus, turėtų padėti išspręsti problemą, kai per 80 procentų Lietuvos rusų mano, kad jų tėvynė – Lietuva."
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=22406937
linkReply

Comments:
[User Picture]From: lokyz
2009-05-30 07:16 pm (UTC)
Be nuorodos neįtikina:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 07:33 pm (UTC)
Net ir su nuoroda neįtikina :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2009-05-30 08:06 pm (UTC)
Švelniai paprovokuosiu, neįtikina kas? gruzinas ambasadorius, Tėvynę laikančiš procentas ar pribaltų fašyzmas? :>
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 08:12 pm (UTC)
bulvarinė spauda.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2009-05-30 08:26 pm (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 08:29 pm (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 08:30 pm (UTC)
Ты в Литве родился?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ekzon
2009-05-30 08:46 pm (UTC)
Pamiršai kolaboracionizmą :).
Ypač bunant Rusijoje pajunti, jog tavo Tėvynė - Lietuva.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 09:23 pm (UTC)
Įdomu, ko Tamstai pritrūko Lietuvoj, kad prisireikė Mordore apsilankyti? ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ekzon
2009-05-30 09:52 pm (UTC)
O kuo čia dėtas Mordoras?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ekzon
2009-05-30 10:57 pm (UTC)
Ah, šitaip? :)
Ką gi, tai ne vienintelė šalis, kurioje teko lankytis nelaikant jos savo Tėvyne.
Ir šalies nelaikymas savo Tėvyne nebūtinai reiškia kažką blogo - tiesiog kitokio, neįprasto, nesiderinančio su siela.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 08:47 pm (UTC)
Tiesą pasakius, nesuprantu šio teiginio - "80 proc. Lietuvoje gyvenančių rusų Lietuvą laiko savo Tėvyne".

Visųpirm, tu parašei Tėvynė iš didžiosios, kai abiejuose originaluose - iš mažosios ;) O tai gan skirtingos sąvokos.

Antra, nepamenu, kad tokios apklausos rezultatai būtų kur nors paskelbti.

Trečia - jei tai problema, tai grynai ambasadoriaus, nes 99.99% Lietuvos rusų apskritai dėl to nesuka sau galvos. Ypač sunkmečio metu.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2009-05-30 09:12 pm (UTC)
Įdomus 'tsakymas kitoj gijoj, neatsakius pirmoj.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-05-30 09:15 pm (UTC)
?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-05-30 09:37 pm (UTC)
Kažin, ar "tėvynė" ir "Tėvynė" skiriasi. Žodis turi labiau ne gimimo vietos, bet santykio su vieta prasmę. Jei tu patriotas, tada Lietuva tau yra Tėvynė (tėvynė), bet jei ne - tada tik kilmės šalis.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2009-05-30 09:41 pm (UTC)
ех, Родина, говорят уродина, но она мне нравитьца хоть и не красавица
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-05-30 09:52 pm (UTC)
Painiava atsirado tarybibiais laikais, kai "rodina" buvo verčiama "tėvynė" (turėtų - "gimtinė"). "Tėvynė" versčiau "otečestvo".

Romas
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ekzon
2009-05-30 10:59 pm (UTC)
O dar vienas poetas pasakė "Я русский сын литовского народа" :).
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maliboo
2009-05-31 08:05 am (UTC)
Nezinau, ar baisios asimilacijos, bet jei as noreciau, kad Ugnius Andrejevicius moketu kalbeti rusishkai ir nors maza kruopa ismanytu savo vienos puses istorija, kultura ir paprocius, tureciau del to gerokai pasistengti. Vos ne privalomas pamokeles rengti. Nes naturalioj musu gyvenimo aplinkoj jis to negaus is niekur.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2009-05-31 09:13 am (UTC)
Kadaise baisiai geram draugui, tie klausimai irgi kilę buvo. Sąjūdžio laikais, kaip pasakojo, sunkoka buvo - mama lietuvė, o pavardė rusiška. Iš to daug bereikalingų paaugliškų identiteto draskymusi kilo. Kiek pasakojo - išsisprendė viskas gan paprastai: nuėjo į rusų kultūros draugiją, pasikalbėjo apie identitetą, choro pasiklausė. Po to man pasakojo "žinai, nedaug lietuvių taip gražiai dainuoja lietuvių liaudies dainas".

Moral of the story is: vienas kitam netrukdo, o šaknis žinant tik stipresniu jautiesi.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2009-05-31 12:02 pm (UTC)
Bet tai - normalu. Pvz., jeigu lietuviai Airijoje, JAV, Argentinoje ar dar kitur nori, kad jų vaikai kalbėtų lietuviškai, tai jie kalba ta kalba namie, leidžia į sekmadienines mokyklėles, dalyvauja vietos bendruomenės gyvenime ir taip toliau. Gi Lietuvoje, o juolab Vilniuje, yra rusų darželiai, rusų mokyklos, rusiškų knygų knygynai, rusų dramos teatras ir t.t.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2009-05-31 12:49 pm (UTC)
Gal jau kiek per vėlu, bet šiaip, jei norima išugdyti dvikalbį vaiką, reikia, kad vienas iš tėvų kalbėtų tik viena, kitas - tik kita kalba (ta, kurią gerai moka). Tada vaikui kalbos nesusipainioja, netgi akcento nebūna. Tai ne tik teorija - turiu taip augintą bendradarbę.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: unless_spring
2009-06-01 06:46 pm (UTC)
Deja, galiu pasakyti iš savo patirties, kad to neužtenka. Nors ir kiek aš su savo maže kalbu lietuviškai, ji neturi jokio reikalo stengtis išmokti lietuvių kalbą. Visi aplink ją, tame tarpe ir jos tėtis, kalba angliškai. Ji žino, kad angliškai susikalbės su visais žmonėmis, tame tarpe ir su manimi -- juk mato, kad aš su jos tėčiu kalbu angliškai. Nors ji mano dėka nemažai supranta lietuviškai, kalbėti jos priversti neįmanoma.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: indraja_rrt
2009-06-02 07:39 am (UTC)
Hm... turbūt ta metodika turėjo omeny, kad kai vaikas girdi, žmogus beveik visada kalba tik viena kalba, šeimoje nėra vyraujančios kalbos. Jei visi nemoka visų kalbų, suprantama, taip neišeis.
(Reply) (Parent) (Thread)