?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Taisom sušiktą komsomolkę ir kitą Lietuvos atsiprašant "spaudą" [Jan. 1st, 2009|03:20 pm]
Maumaz
[Tags|]

Antraštė "Tragiškoje avarijoje Vilniuje žuvo Seimo nario B.Bradausko sūnus" (lrytas.lt)
Arba "Kraupioje avarijoje prie Vilniaus žuvo Seimo nario sūnus, sužaloti milijonieriaus tėvai (nuotraukos)" (15min.lt)
arba "Vilniaus rajone per avariją žuvo parlamentaro B. Bradausko sūnus (papildyta)" (balsas.lt)
Vargšas žuvęs kalėjimų departamento pareigūnas ir jo sunkiai sužalotos dukros, žinoma, antraščių nevertos. Jos rezervuotos degradams ir milijonieriams.

Taisytina: "Seimo nario B.Bradausko sūnus užmušė žmogų, sužalojo kelis kitus ir užsimušė pats"
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maliboo
2009-01-01 02:24 pm (UTC)
Nesutiksiu, emociju dar niekas is zmoniu neateme. Nerasysiu, i pragara jis ten paklius ar i roju, bet kad skatyna verta pasmerkimo, faktas. Jei butu likes gyvas, butu vertas koki dvizenkli skaiciu kalet.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lokyz
2009-01-01 02:28 pm (UTC)
Emocijos tai kas daro mus žmonėmis, sugebėjimas atleisti, yra tas siekiamas Dievo atspindys mumyse. Na, o tas, išėjo pas teisėją, kurio jokie milijonieriai nepapirks. Turiu tokį naivų įsivaizdavimą.
(Reply) (Parent) (Thread)