?

Log in

No account? Create an account
Apie du medinius - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apie du medinius [Sep. 21st, 2007|09:58 am]
Maumaz
[Tags|]

Atrodėme taip:


2002 09 21

Atrodome taip:Žinote, kas keisčiausia? Atrodo, kad visa tai vyko labai labai seniai ir kad taip buvo visada.

P.S. Ačiū visiems už sveikinimus. Smagu, kai aplinkui tiek daug gero linkinčių :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
2007-09-21 07:17 am (UTC)
Labai panašūs, ypač dabar :)
Sveikinimai!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: popas
2007-09-21 07:22 am (UTC)
Sveikinimai
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: merihold
2007-09-21 07:26 am (UTC)
Na va, prisiklausysit, kad panašūs - tokie ir esat. Ir būkit!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: is_sapno
2007-09-21 07:33 am (UTC)
Sveikinu;** kažkas, išgalvojęs laiką, žiauriai suklydo. O jūs tą klaidą taisot - niekaip nesuaugat :P
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: yshtabi
2007-09-21 07:47 am (UTC)
:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mototarka
2007-09-21 08:17 am (UTC)
prirašiau daug... ir ištryniau. :) Tiesiog sveikinu.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: krakadyla0
2007-09-21 08:34 am (UTC)
Sveikiju! :D O Ramunė atrodo eina jaunyn, gyvas įrodymas, kad santuoka - ne visuomet varginantis dalykas. :->
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: krakadyla0
2007-09-21 08:36 am (UTC)

PS

Ale kaip lengva žmones apgaut - vainikiukai, akiniukai, ir visi tuoj 'Oi, kokie panašūs!'. Nifiga nepanašūs, ir labai gerai. :P
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maumaz
2007-09-21 09:21 am (UTC)

Re: PS

Va va, aš irgi dėl tų panašumų galvą kraipau :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maliboo
2007-09-21 08:41 am (UTC)
Nu tikiuosi ir apie auksines posta skaitysiu :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: azas
2007-09-21 08:42 am (UTC)
Sveikinu 'krasavicus' su sukaktuvėm. Valio!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: i7siab
2007-09-21 08:52 am (UTC)
sveikinu! ale kaip greitai metai bega... gerai, kad yra sugebanciu issaugot vaika sirdy:)
(Reply) (Thread)
From: keturi
2007-09-21 09:58 am (UTC)
gal žmonės tuo "panašūs" norėjo pasakyti, kad esate derantys :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pavejui
2007-09-21 11:56 am (UTC)

[nuoširdžiai]

Sveikinu ir linkiu toliau nepasiduoti laikui (na nebent truputį ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: magyla
2007-09-21 01:19 pm (UTC)
Nuoširdžiausi sveikinimai :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: swasti
2007-09-21 02:08 pm (UTC)
Sveikinam!:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: gedas
2007-09-21 03:54 pm (UTC)
che, che - dar prisimenu tamistos bernvakarį..:) Sveikinu :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: senis_albinas
2007-09-21 04:58 pm (UTC)
Maumas su Maumiene
virė vakarienę
o maumiukai-rūpūžiukai
išvertė bulvienę...

Labai panašūs. Sveikinu kuo širdingiausiai!!!:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: snegole
2007-09-21 06:12 pm (UTC)
dėkui :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: garbanele
2007-09-22 09:06 am (UTC)
Sveikinu! Is tiesu matyt zmones su metais supanaseja :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: neplautos_k
2007-09-23 04:11 pm (UTC)
Prisidedu prie visų sveikinimų ir linkejimų! :)

P.S. O kaip su penkmečio darbais: ar visi įvykdyti, kurie buvo užsibrėžti ?:)
(Reply) (Thread)