?

Log in

No account? Create an account
Kas, kur, apie ką? - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kas, kur, apie ką? [Feb. 22nd, 2012|10:35 am]
Maumaz
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

Šis tinklaraštis nebepildomas nuo 2012 m. sausio mėn.. Ačiū skaitytojams ir draugams, kurie buvo kartu ilgai ir maloniai. Jo autorius su pastebėjimais apie save, kitus, ratus, batus, kirvius, malkas, namus, laukus, miškus, politiką, visuomenę, teisę, žmogaus teises ir tuos, kur aplink vieni persikėlė štai čia:

https://plus.google.com/u/0/105862367634975137377/posts

O straipsniai ir rimtesnė medžiaga bus čia: http://akivarai.gugis.lt

It was good but now it's gone.

Čia rašo keistas padaras, kuris truputį viešai politikuoja, truputį burba ir dalinasi pastebėjimais apie gyvenimą, o ne viešai rašo apie viską - save, kitus, kirvius, siurblius, namus, laukus, miškus, kt. Tai yra asmeninis dienoraštis, rašomas ir sau, ir draugams, ir prašaliečiams, bet nesitaikant nei prie vienų, nei prie kitų skonio ar pageidavimų. O kad būtų patogiau skaityti tokias gyvenimo ir minčių kronikas, ši žinutė - klasifikacinė.

O čia - keletas mano pėdsakų vandenyje:

Knyga (el. versija, pdf) visai šeimai bet labiau jauniems paaugliams "Gugis - girių kaukas ir žmonių draugas" (Tyto alba, 2006). Truputis žaidimo mitologija, istorija, kiek humoro ir šilumos. Atsisiųsti.


Ilgesni rimtesni(?) tekstai: maumaz@versloklasė (Papildyta 2010 07 26)
Aplink vieni - nevilties klyksmas.
Auto - gyvenimas verčia su jais bendrauti...
Citroen - niekas tavęs neveža taip, kaip!
Blogis - blogi įvykiai, nuoskaudos, kt.
Buitis
Filmai - (t.p. ir kinas)
Gugis - kartą gyveno, nervus gadino
Istorija - žmonės, nežinantys savo istorijos visada lieka vaikais.
It - pradvinuto userio klausimai specams
Kasdienybė - mano mieliausiojo gyvenimas ir jo vingiai
Kelionės - kai netingėsiu aprašinėti
Kiaulystės - jeigu jas man iškrėsite, čia ir atsidursite
Kinas - (t.p. ir filmai)
Knygos - priežastis, dėl ko neinama miegoti
Ligos - pradedančiojo hipochondriko patirtys
Mačiaugirdėjau - o, kiek visko mačiau ir / ar girdėjau!
Muzika
Nutikimai - ėjo, paslydo, pabudo - gipsas!
Pasibuvimai - susitikome, alų midų gėrėme
Patirtys - ėjau, paslydau, pabudau - gipsas!
Pokštai - girdėjai: ans ėjo, paslydo, pabudo - gipsas!
Politika - Nebus daugiau jokių "ėjo, paslydo, pargriuvo - gipsas!" Arba gipsą jums uždės per penkias min. Mes duodame jums konkrečius pažadus - mes jums duodame savo garbės žodį!
Radijas - duokit maumui mikrofoną, o jums teliks tik klausyti. Arba perjungti kanalą.
Rašinėjimai - pasistūmėjusio grafomano kūrybinės kančios.
Skaityta.lt - jeigu dar nebuvote, tai mums nėra apie ką kalbėti
Spauda - beveik mačiau girdėjau, bet rimčiau
Svarstymai - kodėl taip, o ne kitaip?
Šventės - visa Lietuva šaukia - a-ha!
Teisė - kryželis, kurį nešu kantriai ir netgi mėginu iš to išpešti malonumo
Tv - neišvengiamas blogis
Vaizdeliai - nuotraukos, abrozdėliai, kt.
Verslo klasė - tekstai, rašyti į žurnalą "Verslo klasė"
Visuomenė - pasamprotavimai rimtesnėmis visuomeninėmis temomis
Žinios - truputį patikimiau, nei mačiaugirdėjau

Ir tai turbūt dar ne viskas...

P.S. Oho, tagai pasirodo case-sensitive.
linkReply

Comments:
From: trutkoifes
2011-11-02 12:41 am (UTC)
What a great resource!

(Reply) (Thread)
From: scevourtodu
2011-11-03 01:44 pm (UTC)
Great view I recently hit on your blog and have been reading along. I thought I would leave my incipient comment. I don’t know what todiscloseexcept that I have enjoyed reading. Correct blog. I will keep visiting this blog very each.

(Reply) (Thread)