?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 22nd, 2012

Kas, kur, apie ką? [Feb. 22nd, 2012|10:35 am]
Maumaz
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

Šis tinklaraštis nebepildomas nuo 2012 m. sausio mėn.. Ačiū skaitytojams ir draugams, kurie buvo kartu ilgai ir maloniai. Jo autorius su pastebėjimais apie save, kitus, ratus, batus, kirvius, malkas, namus, laukus, miškus, politiką, visuomenę, teisę, žmogaus teises ir tuos, kur aplink vieni persikėlė štai čia:

https://plus.google.com/u/0/105862367634975137377/posts

O straipsniai ir rimtesnė medžiaga bus čia: http://akivarai.gugis.lt

It was good but now it's gone.

Čia rašo keistas padaras, kuris truputį viešai politikuoja, truputį burba ir dalinasi pastebėjimais apie gyvenimą, o ne viešai rašo apie viską - save, kitus, kirvius, siurblius, namus, laukus, miškus, kt. Tai yra asmeninis dienoraštis, rašomas ir sau, ir draugams, ir prašaliečiams, bet nesitaikant nei prie vienų, nei prie kitų skonio ar pageidavimų. O kad būtų patogiau skaityti tokias gyvenimo ir minčių kronikas, ši žinutė - klasifikacinė.

O čia - keletas mano pėdsakų vandenyje:

Knyga (el. versija, pdf) visai šeimai bet labiau jauniems paaugliams "Gugis - girių kaukas ir žmonių draugas" (Tyto alba, 2006). Truputis žaidimo mitologija, istorija, kiek humoro ir šilumos. Atsisiųsti.


Ilgesni rimtesni(?) tekstai: maumaz@versloklasė (Papildyta 2010 07 26)


Keletas paaiškinimųCollapse )
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 22nd, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]