?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 5th, 2012

Šraiberis... [Jan. 5th, 2012|07:51 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Hm, galvojau, kad 2011 visai mažai rašiau į šoną, o pasirodo - dar pusė velnio. Pasidedu sau, kad kai prireiks vėl nereiktų visko ieškoti...

Lakštingalos virš mūsų, arba šokiravimo ribų beieškant // Bernardinai.lt, 2011 10 21

Ar Troja švęstų Trojos arklio įvežimą? // Bernardinai.lt, 2011 10 27

T. Snyderio „Kruvinos žemės“: sužmoginta klaikioji statistika (knygos recenzija) // Bernardinai.lt, 2011 12 05

Kodėl Medininkų žudynes reikėtų kvalifikuoti kaip nusikaltimus žmoniškumui // delfi.lt, 2001 08 01

Visiems reikia genocido. Bet kodėl? // Verslo klasė, 2011, Nr. 5

Nemirtinų ginklų vilionės // Verslo klasė, 2011, Nr. 3

Pilietybė ant svarstyklių // Verslo klasė, 2011, nr. 7

Turinio išsigandus, formos pasigedus // Verslo klasė, Nr. 11

Žodžiu, aš - ne Užkalnis (Račas), aš dar tik mokausi :}
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 5th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]